اطلاعات عمومی سیستم صوتی ماشین, مشکلات رایج

توان اسمی چیست ؟ | راهنمای جامع درمورد توان اسمی اجزای سیستم صوتی

توان اسمی چیست ؟

توان اسمی چیست؟ یکی از مهم ترین و در عین حال پر تکرار ترین سوال کاربران ما درباره همین مورد است : توان اسمی چیست ؟

برای بیان بهتر موضوع و درعین حال ساده بودن تعریف این اصطلاح با ذکر مثالی نسبت به تفسیر این مورد میپردازیم:

منظور از توان اسمی چیست ؟

هنگامی که ویژگی های یک خودرو را بررسی میکنیم درباره قدرت خودرو میگویند : این خودرو 200 اسب بخار قدرت دارد . و به هرمقدار که این کمیت بیشتر باشد هم سرعت و هم قدرت این خودرو بیشتر است توان اسمی نیز دقیقا به همین مورد اشاره دارد.

RMS یا توان اسمی به عنوان یک چهارم کمیت نهایی یک اسپیکر در پخش فرکانس ها و تولید امواج اکوسیکی صوتی تلقی میشود .

مقدار RMS همواره ثابت نیست و در زمان های مختلف پخش موزیک تغییر میکند .

حداکثر قدرت یک سیستم چیست ؟

معیار سنجش بلندگو ها و انواع اسپیکر هموان توان اسمی یا RMS آنهاست که تقریبا یک چهارم بیشینه توان و حداکثر توان سیستم میباشد . به طور کلی بیشینه توان یا حداکثر قدرت سیستم ها آن حجم از فرکانس و قدرتی است که سیستم میتواند در چند ثانیه پرتاب کند به طوری که سیم پیچی و صفحه اسپیکر ها دچار آسیب نشوند .

امیدواریم با مطالعه این مقاله دیگر مشکلی با اصطلاحات مختلف درباره سیستم صوتی نداشته باشید

تهیه شده در تیم کارآدیو اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید