در حال نمایش 8 نتیجه

ساب ووفر پالس آدیو مدل PW312- D4

موجود در انبار

امپدانس

2اهم+2اهم

توان اسمی

300RMS

توان مفید

600RMS

سایز

12اینچ

شکل

دایره ای

مگنت

50Oz

تعداد در جعبه

1عدد

برند

PULSE AUDIO

نوع محصول

سابووفر

ساب ووفر 15 اینچ پالس آدیو مدل PW715-D2

موجود در انبار

برند

PULSE AUDIO

امپدانس

2اهم+2اهم

توان اسمی

1000RMS

توان مفید

2000W

سایز

15 اینچ

شکل

دایره ای

مگنت

150Oz

تعداد در جعبه

1عدد

نوع محصول

سابووفر

ساب ووفر 15 اینچ پالس آدیو مدل PW1515-D2

موجود در انبار

برند

PULSE AUDIO

امپدانس

2اهم+2اهم

توان اسمی

800RMS

توان مفید

1600W

سایز

15 اینچ

شکل

دایره ای

مگنت

120Oz

تعداد در جعبه

1عدد

نوع محصول

سابووفر

ساب ووفر 15 اینچ پالس آدیو مدل PW-515 D2

موجود در انبار

برند

PULSE AUDIO

امپدانس

4 اهم

توان اسمی

500 RMS

توان مفید

1000W

سایز

15 اینچ

شکل

دایره ای

مگنت

100Oz

تعداد در جعبه

1عدد

نوع محصول

سابووفر

ساب ووفر 12 اینچ پالس آدیو مدل PW312-S4

موجود در انبار

برند

PULSE AUDIO

امپدانس

4 اهم

توان اسمی

300RMS

توان مفید

300 W

سایز

12اینچ

شکل

دایره ای

مگنت

50Oz

تعداد در جعبه

1عدد

نوع محصول

سابووفر

ساب ووفر پالس آدیو مدل PW612_D2

موجود در انبار

برند

PULSE AUDIO

امپدانس

2اهم+2اهم

توان مفید

1200W

سایز

12اینچ

شکل

دایره ای

مگنت

120Oz

تعداد در جعبه

1عدد

توان اسمی

600RMS

نوع محصول

سابووفر

ساب ووفر 12 اینچ پالس آدیو مدل PW-512-D2

موجود در انبار

برند

PULSE AUDIO

امپدانس

4 اهم

توان اسمی

500 RMS

توان مفید

1000W

سایز

12اینچ

شکل

دایره ای

مگنت

100Oz

تعداد در جعبه

1عدد

نوع محصول

سابووفر

ساب ووفر12 اینچ پالس آدیو مدل PW1512-D2

موجود در انبار

برند

PULSE AUDIO

امپدانس

2اهم+2اهم

توان اسمی

800RMS

توان مفید

1600W

سایز

12اینچ

شکل

دایره ای

مگنت

120Oz

تعداد در جعبه

1عدد

نوع محصول

سابووفر