بیگ تیری چیست ؟ انجام اصولی سیم کشی ماشین

بیگ تیری چیست ؟ انجام اصولی سیم کشی ماشین

بیگ تیری چیست ؟

یکی از اساسی ترین و مهم ترین موارد برای بهبود توان باتری ماشین و کاهش مشکلات در سیستم برق رسانی به سیستم صوتی ماشین استفاده از بیگ تیری میباشد که در ادامه به بررسی اصولی آن میپردازیم.