ترفند ها, اطلاعات عمومی سیستم صوتی ماشین, مشکلات رایج

علت داغ کردن آمپلی فایر چیست ؟

علت داغ کردن آمپلی فایر چیست ؟

دلیل داغ کردن آمپلی فایر چسیت؟

علت داغ کردن آمپلی فایر چیست ؟یکی از مهمترین قسمت های یک سیستم صوتی آمپلی فایر ان است.  وظیفه کلی آمپلی فایر تنظیمات و ارسال فرکانس صحیح به سیستم صوتی می باشد . در بسیاری از موارد مشاهده شده داغ شدن بیش از حد آمپلی فایر باعث کاهش کیفیت سیستم صوتی و همچنین باعث کاهش طول عمر سیستم صوتی می باشد .

امروز سعی کردیم با بررسی موارد کلی تاثیر گذار بر داغ شدن آمپلی فایر این مشکل را تا حد زیادی حل کنیم.

کیفیت آمپلی فایر :

یکی از مواردی که دارای اهمیت زیادی است کیفیت مناسب خود آمپلی فایر می باشد در بسیاری از موارد مشاهده شده به دلیل ارزان بودن بیش از حد آمپلی فایر سیم پبچ و  تجهیزات دیگر ان   دارای کیفیت مطلوبی بوده و به همین خاطر زود به زود داغ می شود.

اتصال بدنه :

سعی کنید در بازه های زمانی مشخص  اتصالات سیستم صوتی خود با ماشین را بررسی کنید. معمولاً زمانی که اتصالات سیستم صوتی شما شل و یا قطع شده باشد باعث داغ شدن آمپلی فایر میشود

یکی نبودن توان سیستم صوتی :

هنگامی که صدای میکروفون از توان خروجی آمپلی فایر بیشتر باشد با توجه به ضعیف بودن آمپلی فایر ، امپلی فایر داغ میشود .

در این باره پیشنهاد میکنیم مقاله ی زیر را مطالعه کنید:

انتخاب سیستم صوتی مناسب 

سیم پیچی نامناسب  :

یکی از مهمترین قسمت های یک سیستم صوتی سیم پیچی ها می باشد چنانچه سیم پیچی اصولی و حرفه ای انجام نشده باشد عمر مفید سیستم صوتی کاهش و همچنین آمپلی فایر داغ میشود .

در این باره پیشنهاد میکنیم مقاله ی زیر را مطالعه کنید:

مهم ترین قسمت نصب سیستم صوتی

امیدواریم پس از مطالعه مقاله امروز دیگر دچار گرما زدگی سیستم صوتی خود و همچنی آمپلی فایر آن نشوید

تهیه شده در تیم کارآدیو اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید